Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Мы начали доклад с того, что...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Последующее обсуждение было попыткой...
La antaŭa diskuto provis...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Гипотезы были проверены на практике путем...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Подводя итог...
Por resumi…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Подводя итог...
En resumo,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
В целом...
Entute...
Yleinen arvio tutkielmasta
В общем...
Ĝenerale...
Yleinen arvio tutkielmasta
... позволяет нам сделать вывод, что...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Таким образом мы видим, что...
Ni povas vidi, ke...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Все это указывает на то, что...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
В балансе...
Entute...
Löydöstesi puolueeton arviointi
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Selkeä johtopäätös
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Muilta lainatut ajatukset
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää