Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Мы начали доклад с того, что...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Гипотезы были проверены на практике путем...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Összefoglalva, ...
Подводя итог...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Összefoglalva ...
Подводя итог...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Összességében ...
В целом...
Yleinen arvio tutkielmasta
Egészében véve ...
В общем...
Yleinen arvio tutkielmasta
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Láthatjuk, hogy ...
Таким образом мы видим, что...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Все это указывает на то, что...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
A .... megértése segíthet felfedni ....
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Összevetve...
В балансе...
Löydöstesi puolueeton arviointi
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Selkeä johtopäätös
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Muilta lainatut ajatukset
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää