Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Összefoglalva, ...
Pour résumer...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Összefoglalva ...
En résumé...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Összességében ...
Globalement...
Yleinen arvio tutkielmasta
Egészében véve ...
Dans l'ensemble...
Yleinen arvio tutkielmasta
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...nous amène à la conclusion que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Láthatjuk, hogy ...
On peut alors voir que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Tout cela indique que...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
A .... megértése segíthet felfedni ....
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Összevetve...
En définitive...
Löydöstesi puolueeton arviointi
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Selkeä johtopäätös
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Muilta lainatut ajatukset
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää