Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Összefoglalva, ...
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Összefoglalva ...
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Összességében ...
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Egészében véve ...
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Láthatjuk, hogy ...
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
A .... megértése segíthet felfedni ....
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Összevetve...
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää