Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Összefoglalva, ...
結論として、・・・・
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Összefoglalva ...
まとめると、・・・・
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Összességében ...
全体に目を向けると、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
Egészében véve ...
全般的に見て、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Láthatjuk, hogy ...
・・・・ということが見て取れる。
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
A .... megértése segíthet felfedni ....
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Összevetve...
あらゆる点から見て、・・・・
Löydöstesi puolueeton arviointi
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
したがって、・・・・という事実がある。
Selkeä johtopäätös
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Muilta lainatut ajatukset
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää