Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Мы начали доклад с того, что...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Последующее обсуждение было попыткой...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Özetlemek gerekirse ...
Подводя итог...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Kısacası ...
Подводя итог...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Sonuç olarak ...
В целом...
Yleinen arvio tutkielmasta
Genel olarak ...
В общем...
Yleinen arvio tutkielmasta
... bizi ... sonucuna götürür.
... позволяет нам сделать вывод, что...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Daha sonra görebiliriz ki ...
Таким образом мы видим, что...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Все это указывает на то, что...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Tarafsız olarak düşünürsek ...
В балансе...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Selkeä johtopäätös
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Muilta lainatut ajatukset
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää