Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Özetlemek gerekirse ...
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Kısacası ...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Sonuç olarak ...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
Genel olarak ...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
... bizi ... sonucuna götürür.
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Daha sonra görebiliriz ki ...
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää