Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Özetlemek gerekirse ...
Însumând totul...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Kısacası ...
Rezumând,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Sonuç olarak ...
Per ansamblu...
Yleinen arvio tutkielmasta
Genel olarak ...
În mare...
Yleinen arvio tutkielmasta
... bizi ... sonucuna götürür.
...ne duce la concluzia că...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Daha sonra görebiliriz ki ...
Putem observa prin urmare că...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Pentru a restabili echilibrul...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Selkeä johtopäätös
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Muilta lainatut ajatukset
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää