Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Özetlemek gerekirse ...
結論として、・・・・
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Kısacası ...
まとめると、・・・・
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Sonuç olarak ...
全体に目を向けると、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
Genel olarak ...
全般的に見て、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
... bizi ... sonucuna götürür.
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Daha sonra görebiliriz ki ...
・・・・ということが見て取れる。
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Tarafsız olarak düşünürsek ...
あらゆる点から見て、・・・・
Löydöstesi puolueeton arviointi
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
したがって、・・・・という事実がある。
Selkeä johtopäätös
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Muilta lainatut ajatukset
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää