Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
สรุปทั้งหมด...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
โดยสรุป...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
ทั้งหมด...
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
โดยภาพรวมแล้ว...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
โดยสมดุลแล้ว...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää