Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää