Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
Însumând totul...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
Rezumând,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
Per ansamblu...
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
În mare...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
...ne duce la concluzia că...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
Putem observa prin urmare că...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
Pentru a restabili echilibrul...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää