Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
Podsumowując, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
W podsumowaniu, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
W sumie...
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
Ogólnie...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
...prowadzi do wniosku, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
Widzimy więc, że...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää