Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
لتلخيص ما سبق...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
إجمالاً، ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
إجمالا...
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
نستطيع أن نرى أنّ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
في نهاية الأمر...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää