Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
สรุปทั้งหมด...
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
โดยสรุป...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
ทั้งหมด...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
โดยภาพรวมแล้ว...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
โดยสมดุลแล้ว...
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää