Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
สรุปทั้งหมด...
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
โดยสรุป...
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
ทั้งหมด...
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
โดยภาพรวมแล้ว...
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
โดยสมดุลแล้ว...
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää