Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
สรุปทั้งหมด...
Podsumowując, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
โดยสรุป...
W podsumowaniu, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
ทั้งหมด...
W sumie...
Yleinen arvio tutkielmasta
โดยภาพรวมแล้ว...
Ogólnie...
Yleinen arvio tutkielmasta
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...prowadzi do wniosku, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Widzimy więc, że...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
โดยสมดุลแล้ว...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Selkeä johtopäätös
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Muilta lainatut ajatukset
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää