Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Til at opsummere...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Summarisk,...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Alt i alt...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
I det store og hele...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
...fører os til den konklusion at...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan derefter se at...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alt dette peger på det faktum at...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ligevægtigt...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää