Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Til at opsummere...
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Summarisk,...
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Alt i alt...
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
I det store og hele...
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...fører os til den konklusion at...
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan derefter se at...
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alt dette peger på det faktum at...
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ligevægtigt...
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää