Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotesen blev testet med data dækning...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Til at opsummere...
Samengevat ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Summarisk,...
Samenvattend ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Alt i alt...
Al met al ...
Yleinen arvio tutkielmasta
I det store og hele...
Over het geheel ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...fører os til den konklusion at...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan derefter se at...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alt dette peger på det faktum at...
Alles wijst erop dat ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ligevægtigt...
Over het geheel genomen ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Selkeä johtopäätös
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Muilta lainatut ajatukset
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää