Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We opened this paper by noting…
Tutkielman yhteenvedon aloitus
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
The foregoing discussion has attempted to…
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotesen blev testet med data dækning...
The hypotheses were tested with data covering…
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Til at opsummere...
To sum up…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Summarisk,...
In summary, …
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Alt i alt...
All in all…
Yleinen arvio tutkielmasta
I det store og hele...
By and large…
Yleinen arvio tutkielmasta
...fører os til den konklusion at...
…leads us to the conclusion that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
The arguments given above prove that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan derefter se at...
We can see then, that…
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alt dette peger på det faktum at...
All of this points to the fact that…
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Understanding...can help reveal…
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ligevægtigt...
On balance…
Löydöstesi puolueeton arviointi
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Selkeä johtopäätös
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Muilta lainatut ajatukset
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää