Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
Összefoglalva, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
Összefoglalva ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
Összességében ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
Egészében véve ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
Láthatjuk, hogy ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
Összevetve...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää