Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
Til at opsummere...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
Summarisk,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
Alt i alt...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
I det store og hele...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...fører os til den konklusion at...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
Vi kan derefter se at...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Alt dette peger på det faktum at...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
Ligevægtigt...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää