Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
Zusammenfassend...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
Zusammenfassend...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
Im Großen und Ganzen...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
Insgesamt...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
All dies deutet darauf hin, dass...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
Alles in allem...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää