Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
Însumând totul...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
Rezumând,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
Per ansamblu...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
În mare...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...ne duce la concluzia că...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
Putem observa prin urmare că...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
Pentru a restabili echilibrul...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää