Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
Pour résumer...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
En résumé...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
Globalement...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
Dans l'ensemble...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...nous amène à la conclusion que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
On peut alors voir que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tout cela indique que...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
En définitive...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää