Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
Εν περιλήψει,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
Εν ολίγοις,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
Εν συντομία,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
Σε γενικές γραμμές,...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
Συνοπτικά...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää