Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
En resumen,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
En síntesis,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
En definitiva,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
En términos generales,...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... nos lleva a la conclusión de que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
Podemos evidenciar que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Todo esto apunta a...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
En resumen...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää