Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
Összefoglalva, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
Összefoglalva ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
Összességében ...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
Egészében véve ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
Láthatjuk, hogy ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
Összevetve...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää