Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
Til at opsummere...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
Summarisk,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
Alt i alt...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
I det store og hele...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
...fører os til den konklusion at...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
Vi kan derefter se at...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
Alt dette peger på det faktum at...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
Ligevægtigt...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää