Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää