Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
Pour résumer...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
En résumé...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
Globalement...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
Dans l'ensemble...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
...nous amène à la conclusion que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
On peut alors voir que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
Tout cela indique que...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
En définitive...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää