Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Este trabalho começou apontando...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
A prévia discussão buscou...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
Resumindo, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
Em suma, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
Em síntese, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
De modo geral, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
...nos leva à conclusão de que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
Pode-se ver então que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
Recapitulando, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää