Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
Riassumendo...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
Concludendo...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
Complessivamente...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
In generale...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ci porta a concludere che...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
Siamo dunque portati a credere che...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
Tirando le somme...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää