Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
संक्षेप में...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
हम यह देख सकते हैं कि...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
... के अनुसार
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää