Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
La antaŭa diskuto provis...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
Por resumi…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
En resumo,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
Entute...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
Ĝenerale...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
Ni povas vidi, ke...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
Entute...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää