Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
En resumen,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
En síntesis,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
En definitiva,...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
En términos generales,...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
... nos lleva a la conclusión de que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
Podemos evidenciar que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
Todo esto apunta a...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
En resumen...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää