Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
لتلخيص ما سبق...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
إجمالاً، ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
إجمالا...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
في نهاية الأمر...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää