Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Însumând totul...
Özetlemek gerekirse ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Rezumând,...
Kısacası ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Per ansamblu...
Sonuç olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
În mare...
Genel olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...ne duce la concluzia că...
... bizi ... sonucuna götürür.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Putem observa prin urmare că...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Pentru a restabili echilibrul...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Selkeä johtopäätös
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Muilta lainatut ajatukset
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää