Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Însumând totul...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Rezumând,...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Per ansamblu...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
În mare...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
...ne duce la concluzia că...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Putem observa prin urmare că...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Toate aceste argumente indică faptul că...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Pentru a restabili echilibrul...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää