Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Însumând totul...
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Rezumând,...
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Per ansamblu...
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
În mare...
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
...ne duce la concluzia că...
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Putem observa prin urmare că...
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Toate aceste argumente indică faptul că...
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Pentru a restabili echilibrul...
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää