Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
We opened this paper by noting…
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
The foregoing discussion has attempted to…
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
The hypotheses were tested with data covering…
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Însumând totul...
To sum up…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Rezumând,...
In summary, …
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Per ansamblu...
All in all…
Yleinen arvio tutkielmasta
În mare...
By and large…
Yleinen arvio tutkielmasta
...ne duce la concluzia că...
…leads us to the conclusion that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
The arguments given above prove that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Putem observa prin urmare că...
We can see then, that…
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Toate aceste argumente indică faptul că...
All of this points to the fact that…
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Understanding...can help reveal…
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Pentru a restabili echilibrul...
On balance…
Löydöstesi puolueeton arviointi
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Selkeä johtopäätös
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Muilta lainatut ajatukset
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää