Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Pour résumer...
Összefoglalva, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En résumé...
Összefoglalva ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Globalement...
Összességében ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Dans l'ensemble...
Egészében véve ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...nous amène à la conclusion que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
On peut alors voir que...
Láthatjuk, hogy ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tout cela indique que...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Comprendre...peut aider à dévoiler...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
En définitive...
Összevetve...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Selkeä johtopäätös
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Muilta lainatut ajatukset
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää