Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Pour résumer...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En résumé...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Globalement...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
Dans l'ensemble...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
...nous amène à la conclusion que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
On peut alors voir que...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tout cela indique que...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Comprendre...peut aider à dévoiler...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
En définitive...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää