Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Pour résumer...
Însumând totul...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En résumé...
Rezumând,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Globalement...
Per ansamblu...
Yleinen arvio tutkielmasta
Dans l'ensemble...
În mare...
Yleinen arvio tutkielmasta
...nous amène à la conclusion que...
...ne duce la concluzia că...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
On peut alors voir que...
Putem observa prin urmare că...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tout cela indique que...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
En définitive...
Pentru a restabili echilibrul...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Selkeä johtopäätös
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Muilta lainatut ajatukset
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää