Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tutkielman yhteenvedon aloitus
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Podsumowując, ...
Özetlemek gerekirse ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
W podsumowaniu, ...
Kısacası ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
W sumie...
Sonuç olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Ogólnie...
Genel olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...prowadzi do wniosku, że...
... bizi ... sonucuna götürür.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Widzimy więc, że...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Selkeä johtopäätös
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Muilta lainatut ajatukset
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää