Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Podsumowując, ...
Εν περιλήψει,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
W podsumowaniu, ...
Εν ολίγοις,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
W sumie...
Εν συντομία,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Ogólnie...
Σε γενικές γραμμές,...
Yleinen arvio tutkielmasta
...prowadzi do wniosku, że...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Widzimy więc, że...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Συνοπτικά...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Selkeä johtopäätös
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Muilta lainatut ajatukset
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää