Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Este trabalho começou apontando...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
A prévia discussão buscou...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Resumindo, ...
Összefoglalva, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Em suma, ...
Összefoglalva ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Em síntese, ...
Összességében ...
Yleinen arvio tutkielmasta
De modo geral, ...
Egészében véve ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...nos leva à conclusão de que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Os argumentos apresentados acima provam que ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Pode-se ver então que...
Láthatjuk, hogy ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tudo isso aponta para o fato que ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Recapitulando, ...
Összevetve...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Selkeä johtopäätös
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Muilta lainatut ajatukset
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää