Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Este trabalho começou apontando...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Tutkielman yhteenvedon aloitus
A prévia discussão buscou...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Resumindo, ...
Özetlemek gerekirse ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Em suma, ...
Kısacası ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Em síntese, ...
Sonuç olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
De modo geral, ...
Genel olarak ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...nos leva à conclusão de que...
... bizi ... sonucuna götürür.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Pode-se ver então que...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tudo isso aponta para o fato que ...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Recapitulando, ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Selkeä johtopäätös
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Muilta lainatut ajatukset
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää