Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Este trabalho começou apontando...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
A prévia discussão buscou...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Resumindo, ...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Em suma, ...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Em síntese, ...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
De modo geral, ...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
...nos leva à conclusão de que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Pode-se ver então que...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tudo isso aponta para o fato que ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Recapitulando, ...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää